ÅRSMØTE LINDESNES FRIVILLIGSENTRAL

MANDAG 29. JUNI KL. 1900 PÅ FRIVILLIGSENTRALEN.

Endelig kan vi avvikle årsmøte. Men grunnet korona-situasjonen har vi ikke plass til mer enn 15 stk på årsmøtet. Vi  har derfor sendt invitasjon til gamle/sittende og nye styremedlemmer med varamedlemmer. Dette ble tilsammen 15 stk hvor hver enkelt må melde seg på innen fredag 26 juni. Leser du dette og ønsker å være på årsmøte så meld deg på til tlf. 41441551 eller mail post@lindesnes.frivilligsentral.no. Blir der ledige plasser så vil du få beskjed om det og kan møte. Vedlegger sakslisten og årsmeldingen.

Hilsen

Melvin Kleiven (daglig leder)            Tørres Lohne (styreleder)

Vedlegg: innkalling til årsmøte-2019 og Årsmelding-2019


Sosiale media

2021 © Lindesnes frivilligsentral