Besøksvert

Vi har masse flotte besøksverter som ivaretar smittevern i forbindelse med besøk på Vigeland Omsorgssenter men ønsker oss flere som kan bidra når våre faste verter ikke kan.

Aldersgruppe: Fra 18 år

Har du lyst til å bidra på en av våre aktiviteter kan du registrere deg ved å trykke på "jeg kan bidra" og velge hva du ønsker å være med på.

Vi tar kontakt med deg!

Sosiale media

2021 © Lindesnes frivilligsentral